СТОРІНКА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

/Files/images/35[1].gif

Мета психологічної служби:

Забезпечення психолого-педагогических умов, найбільш сприятливих для особистістного розвитку дітей.

Завдання психологічної служби:

- Психологічний супровід соціального і особистістного розвитку дітей;
- Формування у дітей здатності до самопізнання, саморегуляції, самовиховання, саморозвитку і самовизначення;
- Підвищення психолого-педагогической компетенції усіх суб'єктів освітнього процесу;
- Участь в розробці системи заходів, спрямованих на збереження психологічного здоров'я усіх учасників освітнього процесу;
- Психологічний супровід професійного самовизначення учнів.

Психологічна служба

Психологічна служба в системі освіти є складовою частиною державної системи охорони психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. На даному етапі розвитку суспільства невід’ємною частиною вже став ефективний психолого – педагогічний супровід усіх учасників навчально – виховного процесу, основним завдання якого, є своєчасне виявлення, корекція, консультація проблемних аспектів навчально – виховного процесу та розвитку особистості. Мета роботи соціально – психологічної служби ліцею: захист психічного та психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.
Основною метою функціонування соціально-психологічної служби є підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом його індивідуалізації та захист соціального і психічного здоров’я всіх його учасників шляхом застосування методів і технологій практичної психології і соціальної педагогіки.
Соціально-психологічний супровід навчання та виховання будується, з урахуванням особливостей навчального закладу, контингенту учнів, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу, на виборі індивідуального «маршруту» супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення проблем і ускладнень, але й на їх запобігання. В нашому ліцеї соціально-психологічна робота за своєю спрямованістю ділиться на три напрями: робота з учнями; робота з педагогічним колективом; робота з батьками.
Головні завдання соціально-психологічної служби : вивчення та моніторинг індивідуально-типологічних, психологічних особливостей учнів; супровід навчально-виховного процесу; оптимізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу; консультування учасників навчально-виховного процесу; сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів.
Кiлькiсть переглядiв: 1347

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.