Обов'язок без права – це рабство; право без обов'язків – анархія.

Ф. де Ламенне

Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.

Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Завдання правового виховання:

- зміцнюення життєвої позиції;
- підвищення громадянської активності;
- виховання почуття непримиренності до негативних явищ.
Порівняно з іншими складниками виховання воно має свою специфіку, що визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді в суспільстві. Школярі матеріально залежні від батьків чи опікунів їх самостійність і активність коригує педагогічний колектив, їм бракує правових знань і досвіду правових відносин, вони мають засвоювати правові закони, які регулюють їхнє життя і діяльність як неповнолітніх, і правові норми, якими їм доведеться керуватися в майбутньому. У правовиховній роботі школи важливу роль відіграє залучення учнів до посильної діяльності, яка передбачає певний обсяг правових знань, умінь та навичок. Це передусім участь у дитячому самоврядуванні, зокрема в роботі комісії з дисципліни і порядку, в загонах юних інспекторів дорожнього руху, юнацьких добровільних пожежних дружинах, у різних формах природоохоронної роботи.

Правовиховна робота в школі

Правове виховання в нашій школі здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Конвенції старшокласників України від 26.11.2006 р., Декларації прав дитини, Загальної Декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання,захисту і розвитку дітей, шкільної програми правової освіти та річного плану роботи школи. Молодшим школярам надаються початкові знання про норми поведінки під час вивчення курсу «Я і Україна», «Основи здоров`я», на годинах спілкування.
Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в школі розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:
1. Проведення місячника, тижня права;
2. Засідання ради профілактики правопорушень;
3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, орагнів юстиції;
4.Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики;
5. Робота з громадськими організаціями.
6. Педвсеобуч, консультації для батьків.
У шкільній бібліотеці постійно діє виставка книг з правової освіти «Правові знання – школярам, батькам», яка знайомить учнів з літературою:
· Кримінальний Кодекс України;
· «Популярна юридична енциклопедія» (Гіжевський В.К.);
· «Твої права» (порядник для громадян та громадянських організацій із захисту своїх прав) Коваленко З.Д., Келим О.І., Кіященко Г.В., Тайсумов В.В.;
· Історія і право ведення;
· «Правова енциклопедія школяра» ГоловченкоВ.В., Ковальський В.С., Лоха Л.О.;
· «Маленькі історії про великі істини» (права та свободи дитини) С. Гавриш ;
· «Что ты знаєш о законе?» (посібник для школярів по громадянському праву) М. Брашиський;

· «Основні чинні Кодекси і закони України» Єлісовенко Ю.;

· «Конституційне право України»Фрицький О.Ф.;
· «Історія держави і права України» за редакцією Л.С. Чайковського.

Профілактика правопорушень

У профілактиці правопорушень вагому допомогу надає кримінальна міліція. Систематично організовуються зустрічі працівників цієї галузі Фролова О.О., Любишевої О.П., Пусана Є.В, Прокоф`єва Д.С. з учнями школи. Кожен рік проводяться екскурсії для учнів школи до дитячої виправної колонії.
Пропаганда здорового способу життя здійснюється через діяльність:
- КВК «New-формат»;
- екологічної бригади «Зелена хвиля»;
- ЮІР «Зелений світлофор»,
- дружини юних пожежних «Факел.
У межах правового виховання в школі постійно працює центр профілактики правопорушень серед учнів, на засіданнях якого розглядаються питання порушення учнями правил поведінки, проводиться систематична робота з учнями різних категорій (з малозабезпечених, неблагополучних, багатодітних сімей.) Реалізуючи комплексну програму профілактики злочинності і дитячої бездоглядності, колектив школи працює над створенням таких умов, де кожна дитина буде почувати себе комфортно і зможе реалізувати свої здібності. Кожного року оновлюються банки даних учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень, бродяжництва. Соціально-педагогічна служба школи систематично проводить профілактичні рейди до кризових сімей. До проведення таких рейдів залучається шкільне самоврядування та батьківська громадськість. Попередженню правопорушень, злочинів сприяє залучення учнів школи до гуртків, клубів, спортивних секцій, змістовне проведення дозвілля. Проведений аналіз свідчить, що 56% учнів відвідують в позаурочний час гуртки, клуби, спортивні секції, як у школі, так і поза її межами. Учні, схильні до правопорушень, залучаються до заходів, які проводяться в школі, а також міських заходів.

Форми правовиховної роботи

1. Виставки юридичної літератури.
2. Конкурси кросвордів, рефератів на правову тематику.
3. Правові лекторії:
- зустрічі с представниками соціальних служб;
- лекції юристів-практиків;
- бесіди з представниками правоохоронних органів та служби у справах неповнолітніх.
4. Уроки-практикуми.
5. Історично - краєзнавчі подорожі та екскурсії.
6. Перегляди тематичних кінофільмів (СЮТ, шкільна медіатека).
7. Ділові ігри, брейн-ринги.
8. Аукціони.
9. Виставки малюнків та плакатів на тему: «Бережи своє здоров'я»
10. Рейди в мікрорайонні школи „ Увага підліток".
11. Операції „Урок", „Дзвінок", „Фільтр", «Дозвілля».
12. Тестування (практичний психолог).
13. Анкетування (соціальний педагог).
14. Лекторій «Батьківський всеобуч».
Кiлькiсть переглядiв: 1565

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.