ПОДАРУНОК ДИРЕКТОРУ ШКОЛИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Мережа Інтернет та друковані ЗМІ досить часто містять інформацію про затримання на «гарячому» керівників шкіл та їхніх заступників за вчинення корупційних правопорушень. На жаль, не завжди подається правдива інформація, а після першої публікації про гучну справу «директора-корупціонера» журналісти перестають нею цікавитися і не спираються на повідомлення з офіційних джерел, які би спростували або підтвердили скоєння відповідного злочину. У поданому матеріалі ми розглянемо актуальні питання дотримання чинного антикорупційного законодавства посадовими особами закладів освіти

ПОДАРУНОК ДИРЕКТОРУ ШКОЛИ
ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Нововведеннями, що набули чинності в 2011 та 2012 роках, жорстко обмежуються можливості отримання керівниками шкіл та їхніми заступниками будь-якої додаткової винагороди чи благ за надання освітніх послуг чи вчинення певних дій на чиюсь користь.
Чинне законодавство України містить низку заходів щодо профілактики різноманітних корупційних проявів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм власності. Розглянемо вимоги чинного законодавства щодо можливості отримання подарунків та вимагання винагороди, що є кримінально караним діянням.

ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ ОТРИМАННЯ
ДОДАТКОВОЇ ВИНАГОРОДИ

З 1 липня 2011 року набув чинності Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. N9 3206-VІ (далі —Закон щодо протидії корупції), статтею 4 якого визначено коло посадових осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності у разі вчинення ними так званих корупційних правопорушень, зокрема це:
• посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої статті 4, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;
Особа є посадовою/службовою не тільки тоді, коли вона виконує відповідні функції чи обов’язки постійно, а й тоді, коли вона виконує їх тимчасово чи за спеціальним повноваженням за умови, що ці обов’язки чи повноваження покладені на неї у встановленому законом порядку правомочним органом або службовою особою. Прикладом тимчасового обіймання посади є виконання обов’язків директора школи під час тимчасової непрацездатності, перебування керівника у відпустці, відрядженні чи черговому навчанні (на курсах підвищення кваліфікації)
• особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону.
Визначимо коло посадових осіб загальноосвітнього навчального закладу, що підпадають під дію антикорупційного законодавства. Насамперед, це директор загальноосвітнього навчального закладу, по-друге, заступники директора з навчально-виховної, з виховної та з господарської роботи. Усі перелічені категорії посадових осіб загальноосвітнього навчального закладу виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки.
Зазначимо, що зайняття певної посади або доручення тимчасово виконувати відповідні обов’язки повинно бути оформлено відповідним рішенням керівника загальноосвітнього навчального закладу (наказом, розпорядженням, постановою тощо).
Не вважаються службовими особами рядові працівники, які виконують суто виробничі й матеріально-технічні роботи, — вчителі, методисти, секретар тощо.

ОДЕРЖАННЯ ДАРУНКІВ (ПОЖЕРТВ)
ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ

Як зазначено у статті 8 Закону щодо протидії корупції посадовим особам забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати подарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб.
Законом щодо протидії корупції серед дарувальників зазначені як треті особи, наприклад, батьки школярів, так і співробітники школи, що знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні посадової особи.
Законом щодо протидії корупції вважається корумпованим діянням отримання подарунку чи винагороди, якщо посадова особа на підставі отриманого подарунка прийматиме певні рішення на користь або в інтересах дарувальника. Наприклад, отримання пожертви від батьків за вступ дитини до школи, призначення на посаду заступника директора менш досвідченого вчителя, який зробив подарунок директору, за своїми ознаками визнаються корумпованим діянням та підпадають під юридичну відповідальність.

Винятки

Якщо посадова особа загальноосвітнього навчального закладу була його представником на заході й цій посадовій особі передано подарунки, призначені для навчального закладу, вони мають бути передані та встановлені на баланс протягом місяця від дня отримання таких подарунків (пожертв). Порядок передачі отриманих матеріальних цінностей встановлено Кабінетом Міністрів України
Законодавець зазначив, що посадові особи загальноосвітніх навчальних закладів можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім зазначених вище випадків, якщо вартість таких подарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка (пожертви), одноразово.
Наприклад, хтось із колективу навчального закладу хоче привітати з особистим святом директора чи його заступника. У такому випадку, на момент отримання подарунку його вартість не має перевищувати 50% мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2013 р. — не більше 588,00 грн.). Протягом року така посадова особа не може отримати від зазначеного у прикладі працівника (вважається — одне джерело подарунків) подарунки, що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, вартістю більшою однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року (на 01.01.2013 р. — 1176,00 грн).
Передбачене обмеження щодо вартості подарунків (пожертв) не поширюється на подарунки (пожертви) від близьких родичів або якщо вони одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

ВІДМІННІСТЬ ПОДАРУНКА ВІД ХАБАРА

Наразі чітке розуміння відмінності між «подарунком» і «хабаром» є актуальним для посадових осіб школи. Такі відомості стають просто безцінними при спілкуванні з працівниками правоохоронних органів (у межах реагування на скарги) у разі подання скарги батьками/опікунами школяра чи іншими особами.

Подарунок

Статтею 8 Закону щодо протидії корупції зазначено, щоподарунок має відповідати загальновизнаним уявленням про гостинність.Цей Закон також містить тлумачення поняття «неправомірна вигода», але жодним чином не тлумачить поняття «подарунок». Задля регулювання отримання посадовими особами — державними службовцями подарунків, керівники певних відомств та державних адміністрацій надали тлумачення поняття «подарунок» для своїх підлеглих.
Зокрема на офіційному сайті ради Костопільського району Рівненської області значиться, що: «До подарунків, які дозволяється приймати публічним службовцям, можуть бути віднесені і ділові дарунки (сувеніри), прояви гостинності (запрошення на каву або вечерю) у скромних масштабах, які широко використовуються для налагодження добрих ділових стосунків. Умовами прийняття таких подарунків та проявів гостинності є знову ж таки те, що такі подарунки та прояви гостинності не будуть постійними, не впливатимуть на прийняття публічними службовцями рішень або не створюватимуть враження, що це може впливати на їхні рішення».
Беручи до уваги такі роз’яснення та відштовхуючись від положень Закону щодо протидії корупції, зазначимо, що такі прояви гостинності від однієї особи за рік не мають за вартістю перевищувати однієї мінімальної заробітної плати та не носити систематичний характер.

Хабар

Що ж стосується хабара, то визначення цього поняття, підстави, що впливають на провокацію, давання чи отримання хабара, наслідки чітко прописані у статті 368 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (далі— ККУ).
Так,хабар—— це незаконна винагорода матеріального характеру, тобто предмет хабара має виключно матеріальний характер. Хабаром можуть бути майно (гроші, матеріальні цінності), право на майно (документи, які надають право на отримання майна, користування майном або право вимагати виконання зобов’язань тощо), будь-які дії майнового характеру (передача майнових вигод, відмова від них, відмова від прав на майно, безоплатне надання послуг майнового характеру, санаторних чи туристичних путівок, проведення будівельних чи ремонтних робіт тощо).
Неправомірна вигода — грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову
Послуги, пільги і переваги, які не мають матеріального змісту (похвальна характеристика чи виступ у пресі, надання престижної роботи, інтимних послуг тощо), не можуть визнаватися предметом хабара. Одержання таких послуг, пільг чи переваг може розцінюватися як інша (некорислива) заінтересованість при зловживанні владою чи службовим становищем і за наявності для того підстав кваліфікуватися за ст. 364 ККУ.
Вимаганням хабаравизнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа змушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
Одержання хабараозначає прийняття службовою особою незаконної винагороди за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Матеріальна складова

Підрозділом 1. «Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб» Розділу XX. «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755Л/І зазначається, що якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року. А саме: у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку. Державним бюджетом України на 2013 рік з 1 січня 2013 року встановлено прожитковий мінімум у середньому на одну особу в розмірі 1110 гривень
Якщо граничною сумою подарунку визнано одну мінімальну заробітну плату, встановлену на 1 січня поточного року, і перевищення цієї межі тягне за собою настання відповідальності для посадової особи, то для настання відповідальності за одержання хабара грошова сума має менше значення. У цьому випадку більшого значення набуває саме вимагання винагороди, матеріальних цінностей тощо та вчинення певних дій, наприклад, тиску на особу, а також наслідки — вчинення або невчинення певних дій посадовою особою.
Матеріальний еквівалент хабара відіграє роль під час застосування санкцій до посадової особи, що вимагала та брала хабар, — чим більша сума, тим більша відповідальність.
Так, хабаром у великому розмірі вважається такий, що у двісті та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (понад 222000,00 грн), в особливо великому — такий, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (понад 555000,00 грн).

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7 квітня 2011 року разом із Законом щодо протидії корупції Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» за № 3207-VІ(далі— Закон про відповідальність за корупцію), яким удосконалено нормативну базу притягнення осіб до юридичної відповідальності, зокрема суттєво змінено санкції за вчинення корупційних правопорушень.
Законом про відповідальність за корупцію внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х(далі— КУпАП) та до ККУ.
Ниніадміністративна відповідальність для службовців означаєштраф і конфіскацію незаконно отриманої вигоди (якщо таке правопорушення супроводжувалось отриманням вигоди).
Зокрема, «вилка» штрафу за отримання винагороди або неправомірної вигоди з використанням службового становища дуже велика. Так, якщо вигода службовця становить менше 5550,00 грн, то максимальна сума штрафу — 555000,00 грн.
Як було зазначено вище, Законом про відповідальність за корупцію внесено також зміни до Кримінального кодексу України, зокрема посилено відповідальність службових осіб органів публічної влади,внесено зміни в частині кримінальної відповідальності за незаконне збагачення,відмінне від хабарництва. Водночас цим Законом не встановлено чітких критеріїв для розрізнення хабара (за який передбачена кримінальна відповідальність) і неправомірної вигоди (за яку передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність).

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-\/І.

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206Л/І.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 р. № 3207-УІ.

ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 1-2 січень-лютий, 2013]

Кiлькiсть переглядiв: 3213

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.